Profesorado

TUTORES DE GRUPOS Y HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIA

1º ESO A: Don José Alberto Pérez Capote, martes de 12:10 a 13:05.

1º ESO B: Doña Juana Mª Leal Pérez, miércoles de 88:55 a 9:50.

2º ESO A: Doña Nieves Mª Hernández Pérez, miércoles de 11:15 a 12:10.

2º ESO B: Don Andrés López Rodríguez, viernes de 9:50 a 10:45.

2º ESO C: Doña Mª Rupe Brito Díaz, miércoles de 11:15 a 12:10.

3º ESO A: Doña Mª Ylenia Matos Barreto, viernes de 8:55 a 9:50.

3º ESO B: Doña Ana Isabel Acosta Díaz, jueves de 12:10 a 13:05.

3º ESO PMAR: Doña Mª Elaine Medina Pérez, viernes de 11:15 a 12:10.

4º ESO A: Doña Rosa Mª Sicilia González, jueves de 12:10 a 13:05.

4º ESO B: Don David Hernández Díaz, miércoles de 9:50 a 10:45.

1º BACH A: Don José Esteban Pérez Cáceres, viernes de 9:50 a 10:45.

1º BACH B: Doña Elsa María Álvarez Méndez, jueves de 11:15 a 12:10.

2º BACH: Doña Ana Isabel Poggio Fernández, miércoles de 11:15 a 12:10.

1º FPB: Don Francisco Andrés González Pérez, lunes de 9:50 a 10:45.

2º FPB: Don Enrique Rodríguez Negrín, jueves de 8:55 a 9:50.

1º CME: Don Jorge Arozena Sánchez, lunes de 11:15 a 12:10.

2º CME: Don Elías Cruz Pérez, jueves de 8:55 a 9:50.

1º CMI: Don Javier Larrea García, martes de 9:50 a 10:45.

2º CMI: Don Antonio Rodríguez González, lunes de 11:15 a 12:10.