Destinado a profesorado de alemán, francés e inglés.