Equivalencia de estudios anteriores

Cursos/Niveles

1988-2006 2007-2017 2017+
1er curso Ciclo Elemental Básico 1 A2.1
2do curso Ciclo Elemental Básico 2 A2.2
  Intermedio 1 B1.1
3er curso Ciclo Elemental Intermedio 2 B1.2
1er curso Ciclo Superior Avanzado 1 B2.1
2do curso Ciclo Superior Avanzado 2 B2.2
  C1.1 C1.1
  C1.2 C1.2
  C2 C2
RD 967/1988 RD 1629/2006 y 362/2007 RD 1041/2017

Certificados

1988-2006 2006-2017 2017+
    Nivel Básico A1
  Nivel Básico A2 Nivel Básico A2
Ciclo Elemental Nivel Intermedio B1 Nivel Intermedio B1
Aptitud Nivel Avanzado B2 Nivel Intermedio B2
  Nivel C1 Nivel Avanzado C1
  Nivel C2 Nivel Avanzado C2
RD 967/1988 RD 1629/2006 RD 1041/2017

Si tienes un certificado vas al nivel/curso…

Si tienes el certificado de… Vas a…
Básico A2 B1.1
Intermedio B1 B2.1
Avanzado B2 C1.1
C1 C2
Certificado Nivel/curso