Etiqueta: periodico

The Añaza Times #4

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplosmenceyes/files/2016/02/PERIODICO-DEL-COLE-FEB.pdf

The Añaza Times #3

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplosmenceyes/files/2016/01/PERIODICO-DEL-COLE-ENE.pdf

THE AÑAZA TIMES #2

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplosmenceyes/files/2015/12/02_PERIODICO-DEL-COLE-DIC.pdf

THE AÑAZA TIMES #1

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplosmenceyes/files/2015/11/PERIODICO-DEL-COLE-NOV.pdf