Convocatoria de selección de Personal para formación en Formación Profesional. Proyecto 2022-KA121-VET

Se convoca la selección de personal para cubrir dos plazas para Aprendizaje por observación-Jobshadowing en Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Básico).

convocatoria-de-seleccion–aprendizaje-por-observacion–proyecto-2022-ka121-vet