Estás en:Evolución de Enfermedades Prevenibles por Vacunas en Canarias

Tétanos. 1982-2002

GrfTetanos.gif

Tasas por millón de habitantes.

 

 

Difteria. 1975-2002

GrftDifteria.gif
Tasas por millón de habitantes.

Parotiditis. 1982-2002

GrftParotiditis.gif
Tasas por millón de habitantes.

Rubéola. 1982-2002

GrfRubeola.gif
Tasas por millón de habitantes.

Sarampión. 1971-2002

GrfSarampion.gif
Tasas por millón de habitantes.

© Gobierno de Canarias