Geografía e Historia

  • D. Brais Martínez Aneiros – Jefe de departamento
  • D. Cristian Manuel Monzón Alonso
  • Dña. Cristo Heizel González Lorenzo
  • Dña. Isabel Rico Oriola
    • Sustituída por D. Pedro Eloy García López
  • D. Juan Carlos Castro Arranz
  • D. Juan José de Juan Guerrero